Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Tư vấn xin giấy phép lao động

Lưu ý: Các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

    Số lượng hồ sơ: 01 bộ
    Nộp hồ sơ tại: hệ thống cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam
    Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh

Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) phải thực hiện thủ tục như sau:

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

    Ký kết hợp đồng lao động với người được cấp giấy phép lao động;
    Đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài. Kể từ ngày 1/01/2018 người lao động nước ngoài nếu đã được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
    Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài: Hiện tại người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) không phảo thực hiện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Thay vào đó, người sử dụng lao động sẽ báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 5: Cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sau khi Người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam, thì việc tiếp theo là xin cấp Thẻ tạm trú theo thời hạn của Giấy phép lao đông. Tại Việt Nam thời hạn của Giấy phép lao động là 02 năm vì vậy thời gian tối đa của thẻ tạm trú cũng là 02 năm theo giấy phép lao động.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú gồm:

    Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh (thường là người sử dụng lao động)
    Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh: Mẫu NA8 được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tờ khai này được người đề nghị cấp thể tạm trú ký, ghi rõ họ tên. Cơ quan, tổ chức bảo lãnh đóng dấu giáp lai ảnh và tờ khai và đóng dấu treo ở bên còn lại;
    Hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú;

Giấy phép lao động của người đề nghị cấp thẻ tạm trú.

Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật Việt An:

    Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);
    Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

    Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
    Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
    Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
    Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
    Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động và thực hiện thủ tục cấp xác nhận thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động;
    Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động.
    
    Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thông tin trên giấy phép lao động có ghi đầy đủ thông tin người lao động; tên và địa chỉ tổ chức làm việc, vị trí làm việc. Người nước ngoài buộc phải làm công việc chính xác như đã được ghi trong giấy phép, nếu không sẽ bị coi là phạm pháp.

Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, giấy phép lao động cũng có giá trị trong một thời gian nhất định ghi trên giấy phép. Nếu hết hạn, phải tiến hành gia hạn theo đúng thủ tục.
Nội dung của giấy phép lao động

    Họ tên của người lao động nước ngoài (LĐNN)
    Ngày tháng năm sinh
    Quốc tịch và số hộ chiếu
    Trình độ chuyên môn
    Cơ quan mà LĐNN đang làm việc
    Vị trí công việc (chức vụ)
    Thời hạn giấy phép: tối đa 2 năm
    Kích thước giấy phép: A4

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cơ quan nào được cấp giấy phép lao động

Theo quy định của nhà nước Việt Nam, chỉ những đơn vị sau có quyền được cấp giấy phép lao

Tư vấn xin giấy phép lao động    Sở lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Việc làm)
    Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp (Phòng Quản lý lao động)
    Ban quản lý Khu công nghệ cao (Phòng Quản lý lao động)

Hồ sơ xin giấy phép lao động gồm những gì?

Những giấy tờ cần thiết để xin giấy phép lao động gồm:

    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (không quá 6 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ)
    02 ảnh 4 x 6 (trong thời gian 6 tháng trước khi nộp hồ sơ)
    Bản sao công chứng hộ chiếu nguyên cuốn.
    Lý lịch tư pháp nước ngoài (được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng)
    Bằng cấp liên quan (được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
    Lý lịch tư pháp Việt Nam.

Sau khi đã nắm rõ thông tin về hồ sơ xin giấy phép lao động, các doanh nghiệp có thể tự làm cho nhân viên, hoặc có thể liên hệ Visa Liên Đại Dương để được hỗ trợ.
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm những gì?

    Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
    Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày (trước ngày hết hạn).
    Giấy chứng nhận sức khỏe.
    Văn bản thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
    Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất thì hồ sơ còn bao gồm văn bản giải trình của người lao động nước ngoài(được người sử dụng lao động xác nhận.)

Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại không quá 02 năm.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
Điều kiện được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Muốn được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cần:

    Chứng minh được sức khỏe phù hợp với công việc
    Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
    Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
    Năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trên đây là đầy đủ thông tin về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, nếu còn thắc mắc về bất cứ điều gì, đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ làm visa uy tín Liên Đại Dương để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

I. Các trường hợp người lao động nước ngoài không phải xin cấp Giấy phép lao động


bể nước lắp ghép Phân loại hệ thống gia cường bồn nước lắp ghép, Chất lượng cao: đảm bảo tối ưu về vệ sinh, độ bền, tiêu chuẩn thiết kế nghiêm ngặt, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và kết cấu vững
Quản lý tòa nhà Văn Phòng Quản lý tòa nhà là nhằm đảm bảo cho mọi hoạt, Trên thế giới, dịch vụ quản lý tòa nhà đã có từ lâu. Nhưng tại Việt Nam, dịch vụ quản lý tòa nhà mới xuất hiện được gần 10 năm gần đây. Việc vận
Quản lý Trung tâm thương mại Quá nhiều trung tâm thương mại được xây & mở ra, Việc xây dựng nhiều hơn các trung tâm thương mại của các chủ đầu tư trong và ngoài nước với quy mô lớn đã khiến cho cạnh tranh giữa các trung tâm thương

- Phone: +84-908-744-256